برگزارى همايشى تحت عنوان "نجوم و فضاى ديجيتالى دوم" توسط مركز "سايتک (CITIC)"

سهشنبه 1441/3/22 برابر با 2019/11/19
  • Share on Google+

الخُبر - 22 ربيع الاول 1441هـ برابر با 19 نوامبر 2019م - واس
مرکز علوم و فناورى سلطان بن عبدالعزيز (CITIC) ديروز همايشى تحت عنوان "نجوم و فضاى ديجيتالى دوم"، با حضور و مشارکت تعدادى از متخصصان نجوم و فضا برگزار کرد، اين همايش دو روز در مقر "سايتک (CITIC)" ادامه خواهد داشت.
دکتر هيثم التويجرى، مشاور سازمان فضايى عربستان سعودى، در مقاله اى به عنوان "آينده فضا در عربستان سعودى"، درباره استراتژى ملى فضايى، سيستم حقوقى و قانونى عربستان سعودى و شرکت فضايى بحث و گفتگو کرد.
وى با بررسى تلاش هاى كشورمان در 40 سال پيش در زمينه فضا، خاطرنشان کرد: كشورمان در سال 1986 ميلادى مرکز سنجش از راه دور را تأسيس کرد که بزرگترين مركز در سطح خاورميانه است، به اضافه تأسيس انستيتوى تحقيقات فضايى و حمل و نقل هوايى در شهرک علوم و فناورى ملک عبدالعزيز در سال 1997 ميلادى.
دکتر التويجرى اظهار داشت: كشورمان تعداد 16 ماهواره سعودى را براى اهداف و ارتباطات صلح آميز راه‌اندازى کرده است، وى خاطرنشان کرد: كشورمان از ماهواره هاى رادارى تجارى بين المللى استفاده کرده و از داده ها اين ماهواره ها براى نظارت بر تغييرات سطح زمين استفاده مى کند، وى افزود: امضاى تفاهمنامه ميان جمهورى فدرال روسيه و كشورمان هدف عربستان سعودى را در رابطه با راهبرد مطالعات علمى و مأموريت هاى روشن براى رفتن به فضا را آشكار مى كند.
وى با بيان اينکه اين برنامه ها متعهد به قوانين، مقررات و معاهدات بين المللى است که كشورمان به آنها متعهد شده است، افزود: برنامه فضايى عربستان سعودى يک برنامه بلندپروازانه اى براى نگاه به آينده و ترويج نوآورى است که به بخش هاى مدنى و تجارى كمک مى کند، و همچنين در راستاى چشم انداز 2030 ميلادى كشورمان مى باشد.
// انتهاى پيام //
19:29 LOCAL TIME 16:29 GMT
0027