نشست دفتر اجرايى شوراى وزراى دادگسترى عرب فردا با رياست عربستان سعودى برگزار مى شود

سهشنبه 1441/3/22 برابر با 2019/11/19
  • Share on Google+

قاهره - 22 ربيع الاول 1441هـ برابر با 19 نوامبر 2019م - واس
دفتر اجرايى شوراى وزيران دادگسترى عرب امشب با رياست كشورمان شصت و پنجمين جلسه خود را در دفتر مرکزى دبيرخانه اتحاديه کشورهاى عربى در قاهره برگزار مى کند.
در بيانيه دبيرخانه عمومى اتحاديه کشورهاى عرب آمده است: دفتر اجرايى فردا دستور کار اين جلسات را تهيه مى کند، و پيش نويس قطعنامه هاى صادر شده توسط اين نشست براى ارائه در سى و پنجمين جلسه شوراى وزيران دادگسترى عرب روز پنجشنبه به رياست كشورمان در بحرين تهيه خواهد شد.
در اين بيانيه تصريح شده است که مهمترين بندهاى مطرح شده در جلسه وزيران موضوع: مبارزه با تروريسم و شبکه ى همکارى قضايى عرب در زمينه مبارزه با تروريسم و جريمه هاى سازمان يافته، کنوانسيون عرب در مبارزه با فساد، پيش نويس کنوانسيون عرب براى تنظيم وضعيت امور پناهندگان، و اتحاد قانون عرب در به روزرسانى نمونه قانون عربى در مبارزه با تروريسم است.
همچنين در مورد تهيه پيش نويس قانون ارشادى عرب براى تنظيم مقررات شناسايى اشخاص و نهاد هايى تروريستى، و مجله عربى فقه و دادگسترى و فعاليت مرکز عربى تحقيقات حقوقى و قضايى به عنوان يک نهاد تخصصى که تحت نظارت شوراى وزيران دادگسترى عرب فعاليت مى کند، بحث و بررسى خواهد شد.
// انتهاى پيام //
20:01 LOCAL TIME 17:01 GMT
0030