ديدار العريفي با رئيس کميته ى فرهنگ و آموزش در پارلمان اروپا

پنج شنبه 1441/4/8 برابر با 2019/12/05
  • Share on Google+

بروکسل - 08 ربيع الآخر 1441هـ برابر با 05 دسامبر 2019م - واس
استاد سعد بن محمد العريفي نماينده دائم كشورمان در اتحاديه اروپا، با خانم سابين فيرهين رئيس کميته ى فرهنگ و آموزش در پارلمان اروپا ديدار و گفتگو كرد.
در اين ديدار، طرفين در مورد راه هاى تقويت روابط و همکارى در زمينه هاى آموزش و فرهنگ، و فرصت هاى پيش رو ميان كشورمان و اتحاديه اروپا و نهادهاى مختلف آن را مورد بحث و بررسى قرار دادند.
نماينده دائم كشورمان در اتحاديه اروپا در طى اين ديدار تلاش هاى رهبران حكيم كشورمان در تمكين جوانان و حمايت از آموزش و فرهنگ در راستاى چشم انداز 2030 كشورمان، و نقش رهبردى در ايجاد ارتباطات فرهنگى و گفتگو تمدن ها در سراسر جهان، را نمايان ساخت، و پيروزى كشورمان در به دست آوردن عضويت شوراى اجرايى سازمان ملل متحد، در بخش آموزش، علوم و فرهنگ (يونسکو) نشانگر آن است.
وى همچنين در باره اهميت ايجاد ارتباطات فرهنگى، و تقويت روابط پارلمانى با پارلمان اروپا و اعضايى اتحاديه اروپا در زمينه هاى مختلف سياسى، تبادل آراء و تجربه ها تأكيد كرد.
// انتهاى پيام //
19:33 LOCAL TIME 16:33 GMT
0032