ثبت سریعترین زمان توسط شاهین "اصایل" در ششمین روز جشنواره شاهینهای ملک عبدالعزیز

روز شنبه 1441/4/10 برابر با 2019/12/07
  • Share on Google+

ریاض - 10 ربیع الآخر 1441هـ برابر با 7 دسامبر 2019م - واس
شاهین "اصایل" سریعترین زمان در مسابقه 400 متر ملواح در ششمین روز از دومین دوره جشنواره شاهینهای ملک عبدالعزیز را به ثبت رساند.
در دور اول از گروه جیر شاهینهای فرخ در بخش مسابقات حرفه ای، شاهین "الزیر" متعلق به حمید بن محمد المنصوری با ثبت زمان 16.498 ثانیه مقام اول، شاهین "مذخور" متعلق با محمد بن برغش المنصوری با ثبت زمان 16.580 ثانیه مقام دوم و شاهین "نبهان" متعلق به ارمیزان بن عبدالله الدوسری با ثبت زمان 16.863 ثانیه مقام سوم را کسب کردند.
در دور دوم از گروه جیر شاهینهای قرناس در بخش حرفه ای شاهین "اصایل" متعلق به امین بن عبدالله الملاح با ثبت زمان 16.111 ثانیه مقام اول، شاهین "شباب" متعلق به نایف بن عبدالله العرجانی با ثبت زمان 16.474 ثانیه مقام دوم، و شاهین "محطم" متعلق به ارمیزان بن عبدالله الدوسری با ثبت زمان 16.476 ثانیه مقام سوم را به دست آوردند.
در دور سوم گروه آزاد شاهینهای فرخ در بخش حرفه ای، شاهین "دهام" متعلق به حمید بن محمد المنصوری با ثبت زمان 17.609 ثانیه، شاهین "سلمان" متعلق به عموش بن عبدالله الدوسری با ثبت زمان 17.622 ثانیه، و شاهین "جمران" متعلق به محمد بن برغش المنصوری با ثبت زمان 17.836 ثانیه مقامهای اول تا سوم را از آن خود کردند.
دور چهارم گروه آزاد شاهینهای قرناس در بخش حرفه ای نیز با کسب مقام اول توسط شاهین "مزعل" متعلق به مسفر بن عبدالله الدوسری با ثبت زمان 17.611 ثانیه، مقام دوم توسط شاهین "نواف" متعلف به نایف بن حمود الفهادی با ثبت زمان 17.832 ثانیه، و مقام سوم توسط شاهین "سمران" متعلق به محمد بن برغش المنصوری با ثبت زمان 17.975 ثانیه به پایان رسید.
بر اساس قوانین مسابقه ملواح، از برندگان مقامهای اول تا سوم هر دور تقدیر شده و جوایز اصلی به آنان اهدا می شود، ضمن اینکه برندگان مقامهای اول تا دهم جوایز نقدی دریافت خواهند کرد، و برندگان مقامهای اول تا هفتم به دور نهایی صعود می کنند.
// انتهای پیام //
18:54 LOCAL TIME 15:54 GMT
0007