درمانگاه هاى مرکز امدادرسانى ملک سلمان به ارائه خدمات درمانى در اردوگاه الخانق ادامه مي دهد

روز شنبه 1441/4/10 برابر با 2019/12/07
  • Share on Google+

صنعاء - 10 ربیع الآخر 1441هـ برابر با 7 دسامبر 2019م - واس
درمانگاه هاى مرکز امدادرسانى ملک سلمان با مشارکت موسسه طيبه به ارائه خدمات درماني خود در اردوگاه الخانق تابع شهرستان "حريب نهم" استان صنعا در يمن ادامه مي دهد.
در شهر نوامبر 2019م، به بخش مختلف درمانگاه ها چون: اورژانس 1.587 نفر، کلينيک داخلي 1.167 نفر، کلينيک پانسمان 85 نفر، کلينيک زنان 306 نفر، بخش مراقبت های بهداشتی 902 نفر، بخش تغذيه درمانى 140 نفر و 377 نفر از تيم پزشکى سيّار نيز از اين مراكز درمانى بهرمند شده اند.
و همچنين بخش ايمن سازى تعداد 86 نفر، و بخش آزمايشگاهى 1.213نفر مراجعه كننده داشته است، و مجموعا تعداد 3.889 نسخه دارو براى بيماران صرف شده است.
// انتهاي پيام //
19:12 LOCAL TIME 16:12 GMT
0008