استقبال چشمگیر علاقمندان از نمایشگاه "زیباییهای آثار تاریخی عربستان سعودی" در رم

یکشنبه 1441/4/11 برابر با 2019/12/08
  • Share on Google+

ریاض - 11 ربیع الآخر 1441هـ برابر با 08 دسامبر 2019م - واس
نمایشگاه "روشهای تجارت در جزیره العرب - زیباییهای آثار تاریخی عربستان سعودی در گذر زمان" در رم ایتالیا با استقبال چشمگیر علاقمندان روبرو شده است.
بازدیدکنندگان از نمایشگاه آثار و قطعات تاریخی عرضه شده که نشان دهنده تمدنهای مختلف جزیره العرب در طول تاریخ است را ستوده، آن را دلیل واضحی بر تمدن حقیقی و عمق تاریخی کشورمان دانستند.
این نمایشگاه که توسط شاهزاده بدر بن عبدالله بن فرحان وزیر فرهنگ کشورمان در روز 26 نوامبر افتتاح شد به مدت 3 ماه دایر خواهد بود.
// انتهای پیام //
14:22 LOCAL TIME 11:22 GMT
0008