پروژه "استفاده از گوشت قربانى" تعداد 3000 ذبيحه را در نيجر توزيع كرد

یکشنبه 1441/4/11 برابر با 2019/12/08
  • Share on Google+

جده - 11 ربيع الآخر 1441هـ برابر با 08 دسامبر 2019م - واس
پروژه پروژه "استفاده از گوشت قربانى" ، ديروز تعداد 3000 ذبيحه كه در مراسم حج 1440هـ ذبح شده بودند، را در جمهورى نيجر ميان محتاجان توزيع كرد.
در توزيع اين ذبيحه ها نمايندگان اين پروژه، مسئولان جمهورى نيجر، و سفارت خادم حرمين شريفين در نيجريه، مشاركت كردند.
نماينده اين پروژه توضيح داد كه اين ذبيحه ها در ميان برخى از جمعيت ها و سازمان هاى خيريه تحت نظارت دولت نيجر توزيع شده است.
قابل ذكر است كه كشور نيجر به عنوان دومين كشور آغازگر مشاركت در اين پروژه براى سال 1441هـ مى باشد، و بر اساس برنامه ريزى هاى اين پروژه بايد 300 هزار ذبيحه در ميان محتاجان توزيع شود، كه 600 هزار ذبيحه از آنها در داخل كشورمان توزيع خواهد شد، و همچنين اين ذبيحه ها را به صورت بسته بندى شده، و بهداشتى كه هر بسته از آنها به وزن 10 كيلوگرم مى باشد، توزيع مى كنند.
// انتهاى پيام //
17:56 LOCAL TIME 14:56 GMT
0017