4 معیار برای انتخاب زیباترین شاهین در مسابقه مزاین جشنواره شاهینهای ملک عبدالعزیز

دوشنبه 1441/4/12 برابر با 2019/12/09
  • Share on Google+

ریاض - 12 ربیع الآخر 1441هـ برابر با 09 دسامبر 2019م - واس
مسابقه مزاین در جشنواره شاهینهای ملک عبدالعزیز از روز پنجشنبه آینده با مشارکت شاهین دارانی از داخل و خارج کشور و جوایزی به ارزش 3 میلیون ریال آغاز خواهد شد.
انتخاب زیباترین شاهینها در مسابقه مزاین بر اساس 4 معیار تناسب طول و رنگ، جزئیات جسم، ظرافت پر و ترتیب و نظم پرها انجام می شود.
این مسابقات شامل 5 دور خواهد بود که در روز پنجشنبه دو دور برای بخشهای آزاد فرخ و آزاد قرناس برگزار می شود، و روز جمعه شاهد مسابقات بخش جیر بیور برای شاهینهای فرخ و قرناس خواهد بود، ضمن اینکه دور پنجم روز شنبه برای شاهینهای آزاد قرناس برگزار می شود، و برای هر دور جوایزی به ارزش 600 هزار ریال اختصاص داده شده است.
// انتهای پیام //
11:09 LOCAL TIME 08:09 GMT
0003