بنيادهاى حمايت از اسيران فلسطينى: نيروهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى در ماه گذشته تعداد 374 فلسطينى را بازداشت كرده است

دوشنبه 1441/4/12 برابر با 2019/12/09
  • Share on Google+

رام الله - 12 ربيع الآخر 1441هـ برابر با 09 دسامبر 2019م - واس
نيروهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى در ماه نوامبر گذشته تعداد 374 فلسطينى را در نواحى مختلف كرانه باخترى، بازداشت كرده است كه در ميان آنان 66 كودک و 6 زن وجود دارند.
بنيادهاى اسيران فلسطينى و حقوق بشر كه شامل: "باشگاه اسيران فلسطينى، بنياد وجدان در حمايت از اسيران و حقوق بشر، كميته امور اسيران و آزادشدگان"، هستند، در بيانيه امروز خود اظهار داشتند: نيروهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى در ماه گذشته تعداد 137 نفر فلسطينى را در شهر قدس، و 42 نفر در استان رام الله و البيره، 70 نفر در استان الخليل، 22 نفر در استان جنين، 43 نفر در بيت لحم، 12 نفر در استان نابلس، 15 نفر در استان طولكرم، 7 نفر در استان قلقليه، 5 نفر در استان طوباس، 2 نفر در استان سلفيت، 8 نفر در استان اريحا، 11 نفر در غزه، بازداشت كرده اند.
به اين ترتيب تعداد بازداشت شدگان فلسطينى كه تا آخر ماه نوامبر 2019 ميلادى در زندان هاى اين رژيم هستند به 5000 نفر رسيده است، در ميان آنان 38 زن، و 200 كودک، 450 بازداشت شده ادارات، و 90 دستور بازداشت جديد، يا تجديد بازداشت صادر شده است.
// انتهاي پيام //
14:48 LOCAL TIME 11:48 GMT
0010