والاحضرت وليعهد پيروزى رئيس جمهورى الجزاير را در انتخابات رياست جمهورى اين كشور تبريک گفتند

روز شنبه 1441/4/17 برابر با 2019/12/14
  • Share on Google+

رياض - 17 ربيع الاخر 1441هـ، برابر با 14 دسامبر 2019م - واس
شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليعهد،معاون رئيس شوراى وزيران و وزير دفاع در پيامى به آقاى عبدالمجيد تبون رئيس جمهورى منتخب الجزاير، پيروزى وى را در انتخابات رياست جمهورى اين کشور، تبريک گفتند.
والاحضرت وليعهد براى وى مزيد سلامتى و خوشبختى و براى ملت الجزاير مزيد پيشرفت و شکوفايى آرزو نمودند.
// انتهاي پيام //
17:06 LOCAL TIME 14:06 GMT
0007