غرفه كشورمان در نمايشگاه هوايى كويت شاهد بازديد تعدادى از مقامات اين كشور بود

پنج شنبه 1441/5/21 برابر با 2020/01/16
  • Share on Google+

رياض - 21 جمادى الاولى 1441هـ برابر با 16 ژانويه 2020م - واس
غرفه كشورمان در دومين نمايشگاه هوايى كويت 2020 م كه تحت نظارت شيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير كويت برگزار مى شود، به نمايندگى از كميته کل هواپيماى مدنى كشورمان شركت كرده است.
در طى اين نمايشگاه تعدادى از مقامات كويتى از غرفه كشورمان بازديد كردند، و به توضيحاتى در مورد سيستم بخش هاى حمل و نقل هوايى در كشورمان، و برخى از پروژه هاى اجراء شده و محتويات غرفه و اهداف آن گوش فرا دادند.
رياست اين هيئت شركت كننده بر عهده استاد عبدالهادى المنصور رئيس كميته کل هواپيمايى مدنى مى باشد.
شيخ محمد عبد الله المبارک الصباح نايب وزير امور دربار اميرى، شيخ سلمان الحمود الصباح رئيس هواپيمايى مدنى، سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم حرمين شريفين در دولت كويت، و تعداد ديگرى از بازديد كنندگان از غرفه كشورمان بازديد كردند.
قابل ذكر است كه نمايشگاه هوايى كويت 2020م در دوره دوم خود با حضور بيش از 35 کشور جهان از جمله عربستان سعودى و 200 شرکت خطوط هوايى مدنى و نظامى علاوه بر خدمات مرتبط با حمل و نقل هوايى براى نشان دادن آخرين تحولات در حوزه صنعت هواپيمايى و ارائه جديدترين فن آورى هاى تخصصى در اين زمينه علاوه بر مشارکت بيش از 70 هواپيماى متنوع در فعاليت هاى اين نمايشگاه شركت كرده اند، و همچنين با هدف ترويج حمل و نقل هوايى خصوصى، خدمات هوايى و صنايع در بازارهاى جهانى و انتقال تجربيات جهانى و آخرين تحولات و فناورى در زمينه ى حمل و نقل هوايى و فضا برگزار شده است.
// انتهاى پيام //
16:22 LOCAL TIME 13:22 GMT
0013