اتحادیه مجالس عربی بیانیه رژیم اشغالگر مبنی بر ساخت و گسترش ذخیره گاه های طبیعی در سرزمین های فلسطین اشغالی را محکوم کرد

پنج شنبه 1441/5/21 برابر با 2020/01/16
  • Share on Google+

عمّان - 21 جمادی الاولی 1441، برابر با 16 ژانویه 2020- واس
اتحادیه مجالس عربی، امروز بیانیه رژیم اشغالگر صهیونیستی در رابطه با ساخت و گسترش ذخیره گاه های طبیعی موجود در سرزمین های فلسطین اشغالی را محکوم کرد.
مهندس عاطف الطراونه رئیس این اتحادیه، تصمیم رژیم اشغالگر صهیونیستی در این باره را نهادینه سازی سیاست عمل انجام شده خواند که رژیم اشغالگر از سال 1984 تاکنون تلاش دارد تا این سیاست را در سرزمین های فلسطینی اِعمال نموده و قانون جنگل را که برگرفته شده از سیاست اِعمال مشروعیت "اسرائیل بزرگ" بر فلسطین تاریخی می باشد، پیاده سازد.
اتحادیه مجالس عربی با صدور بیانیه ای از عواقب تصميمات و اقدامات رژیم اشغالگر و عملکردهای غیرقانونی و مغایر با قونین و اعراف بین المللی آن هشدار داده، تصمیم جدید رژیم صهیونیستی را از نگاه شکل و محتوا "زشت" عنوان کرد.
مهندس الطراونه به همه ی جهانیان یاددهانی کرد که رژیم اپصهیونیستی از روز اشغال سرزمین های فلسطینی در سال 1948 تاکنون به اراده بین المللی و مصوبه های مشروعیت بین المللی پاسخ رد داده است.
وی جامعه بین المللی، مجالس و کشورهای جهان را به رعایت اصول قوانین بین المللی و مشروعیت بین المللی فراخوانده و این امر را یگانه راه مهار کردن رژیم صهیونیستی و ملزم ساختن آن به اجرای قطعنامه های بین المللی دانست.
// انتهای پیام //
19:05 LOCAL TIME 16:05 GMT
0017