کمیته بین المللی تحقیق سوریه مسئولیت نقض حقوق کودکان را متوجه رژیم اسد دانست

جمعه 1441/5/22 برابر با 2020/01/17
  • Share on Google+

ژنو - 22 جمادی الاولی 1441، برابر با 17 ژانویه 2020
کمیته بین المللی تحقیق سوریه گزارشی جدید در مورد وضعیت کودکان سوریه از ابتدای انقلاب تا ماه اکتبر 2019 منتشر کرد.
در این گزارش تاکید شده که کودکان سوری از آینده و رویاهای خود محروم شده و وادار به مشارکت در جنگی وحشیانه شده اند، و بسیاری از حقوق آنها نقض شده است.
پائولو پینیرو، رئیس این کمیته در سخنانی از نادیده گرفتن آشکار قوانین جنگ و توافقهای حقوق کودکان ابراز شگفتی کرده، رژیم اسد را مسئول حفاظت از حقوق کودکان در کشور دانست، و خواستار تلاش بیشتر در این زمینه شد.
در گزارش به رنجهای کودکان سوری در این 9 سال از جمله کشتار به روشهای مختلف از جمله با استفاده از سلاحهای شیمیایی، تجاوز و آزار جنسی، بازداشت غیر قانونی و شکنجه بی رحمانه اشاره شده است.
کمیته تحقیق سوریه در کنفرانس مطبوعاتی که در پی انتشار این گزارش برگزار کرد به وضعیت اسفناک آموزشی در سوریه اشاره کرده، توضیح داد که هزاران مدرسه و مرکز آموزشی نابود شده یا به پایگاههای نظامی تبدیل گشته است، و بیش از یک میلیون و دویست هزار کودک از تحصیل محروم هستند.
کمیته تحقیق همچنین از سربازگیری کودکان و سوء استفاده از آنان در درگیریها و فعالیتهای نظامی به شدت انتقاد کرد.
آقای هانی مجلی، عضو کمیته در سخنانی خواستار حفاظت از حقوق کودکان و بازگرداندن کودکان سربازگیری شده به آغوش خانواده هایشان شد.
// انتهای پیام //
15:44 LOCAL TIME 12:44 GMT
0001