ارائه خدمات کلينيک هاى در استان حجه براى 87.752 نفر در طى سال 2019م توسط مركز بهداشت الجعده با همكارى مرکز امداد رسانى ملك سلمان

جمعه 1441/5/29 برابر با 2020/01/24
  • Share on Google+

حجه - 29 جمادى الاولى 1441هـ برابر با 24 ژانويه 2020م - واس
درمانگاه هاى مرکز امداد رسانى ملک سلمان در مركز الجعده و با مشارکت مؤسسه "توسعه پزشكى طيبه"، خدمات درمانى خود در استان حجه در يمن براى 87.752 نفر در طى سال 2019م ارائه مى دهد.
در كلينيك اورژانس 20.455 نفر، کلينيک باطنى 12.537 نفر، كلينيك ايمن سازى 3.381 نفر، کلينيک بهداشت بارورى 3.562 نفر، کلينيک اپيدمى 12.996 نفر، بخش آزمایشگاه و رادیولوژی 12.652 نفر، بخش گروه آگاهي و آموزش 22.169 نفر بخش انتقال خون 415 نفر، بخش خدمات پرستاری 22.404 نفر و بخش ارجاع پزشکى 461 نفر جهت بهره مندى از خدمات درمانى مراجعه نمودند.
همچنين 46.413 بيمار دارو، تجويز شد.
//انتهاى پيام//
17:54 LOCAL TIME 14:54 GMT
0011