توزيع 1.000 كيف زمستانى در استان بلوچستان توسط مركز امداد رسانى ملك سلمان

سهشنبه 1441/6/3 برابر با 2020/01/28
  • Share on Google+

بلوچستان - 03 جمادى الآخر 1441هـ برابر با 28 ژانويه 2020م - واس
مركز امداد رسانى وفعاليت هاى بشردوستانه ملك سلمان، ديروز 1.000 كيف زمستانى را ميان 5.000 نفر در شهرك بشين در استان بلوچستان در جمهورى پاكستان توزيع كرد.
ارائه اين كمک هاى در راستاى برنامه هاى بشردوستانه كشورمان است كه از طريق مركز امداد رسانى ملک سلمان به كشورها و ملت هاى نيازمند جهان تقديم مى شود.
// انتهاى پيام //
19:18 LOCAL TIME 16:18 GMT
0020