مركز دياليز امير نايف در بيروت با حمايت مركز امداد رسانى ملک سلمان خدمات فعاليت بشردوستانه خود را ادامه مى دهد

سهشنبه 1441/6/3 برابر با 2020/01/28
  • Share on Google+

بيروت - 03 جمادى الاخر 1441هـ، برابر با 28 ژانويه 2020م - واس
مركز دياليز امير نايف -رحمه الله- در بيمارستان "المقاصد" در بيروت پايتخت لبنان، خدمات درمانى خود را با حمايت مركز امداد رسانى ملک سلمان ادامه مى دهد، بطوريكه در طى هفته گذشته در 344 نوبت، تعداد 122 بيمار را معالجه كرده است.
اين پروژه، در چارچوب تلاش هاى بشردوستان مستمر کشورمان براى حمايت از مردم لبنان در زمينه هاى درمانى، اجرا مى شود.
// انتهاي پيام //
19:20 LOCAL TIME 16:20 GMT
0022