توزيع 1.650 كيف زمستانى در استان كشمير توسط مركز امداد رسانى ملك سلمان

سهشنبه 1441/6/3 برابر با 2020/01/28
  • Share on Google+

كشمير - 03 جمادى الآخر 1441هـ برابر با 28 ژانويه 2020م - واس
مركز امداد رسانى وفعاليت هاى بشردوستانه ملك سلمان، ديروز 1.650 كيف زمستانى را ميان 8.250 نفر در شهرك نيلم در استان كشمير در جمهورى پاكستان توزيع كرد.
ارائه اين كمک هاى در راستاى برنامه هاى بشردوستانه كشورمان است كه از طريق مركز امداد رسانى ملک سلمان به كشورها و ملت هاى نيازمند جهان تقديم مى شود.
// انتهاى پيام //
19:20 LOCAL TIME 16:20 GMT
0023