برنامه سعودى براى توسعه و بازسازى يمن به اجراى پروژه هاى حياتى خود در منطقه ى سقطرى ادامه مى دهد

سهشنبه 1441/6/3 برابر با 2020/01/28
  • Share on Google+

سقطرى - 03 جمادى الاخر 1441هـ برابر با 28 ژانويه 2020م - واس
برنامه سعودى براى توسعه و بازسازى يمن به اجراى تعدادى از پروژه هاى حياتى خود براى خدمت به مردم استان "ارخبيل سقطرى" در يمن ادامه مى دهد، اين پروژه ها شامل: "آب آشاميدنى، بهداشتى، آموزشى، پرورش ماهى، برق و انرژى، حمل و نقل، جاده ها، فرودگاه ها، و بندرها"، مى باشد.
اين برنامه تلاش هاى خود را براى كمک رسانى به مردم اين جزيره در بحران هاى و طوفان هاى موسمى كه اين جزيره را در طول سال چندين بار در مى نوردند و باعث سيل و باران هاى شديد مى شود، به كار مى برد.
اين پروژه هاى تقديم شده توسط كشورمان در راستاى كمک رسانى به مردم يمنى در اين جزيره مى باشد، و باعث بهبود سطح زندگى مردم خواهد شد.
با در نظر گرفتن مشكلات مردم در اين جزيره، و بالا آمدن سطح آب در منازل و خيابان هاى، و همچنين كمبود آب آشاميدنى در بعضى از مناطق، برنامه توسعه و بازسازى يمن به اجراى پروژه هاى تهيه آب آشاميدنى به وسيله ساخت سدها و بركه هاى تجمع آب، و پمپاژ آن، و انتقال آن به وسيله تانكرهاى مخصوص، و همچنين كندن چاه هاى آب، را اجراء كرده است، و اثر بسيار مثبتى در بهبود زندگى مردم اين جزيره داشته است.
كشورمان همچنين در اين جزيره پروژه هاى حمايت از بخش بهداشت و درمان در بيمارستان مادران و نوزادان با مجهز كردن آن به تجهيزات مدرن را مورد اجراء قرار داده است.
اين برنامه هچنين در بخش آموزش در اين جزيره 4 مدرسه را تأسيس كرده است، اين مدارس به نام هاى: "مدرسه سيرهن، مدرسه معاذ بن جبل در قاضب، مدرسه على بن ابى طالب در ديحمض، مدرسه قلنسيه"، مى باشند، و همچنين 8 اتوبوس را براى حمل و نقل دانش آموزان دختر و پسر در اختيار آنان قرار داده است.
و در بخش ماهيگيرى و حمايت از توليدات غذايى پايدار برنامه سعودى توسعه و بازسازى يمن پروژه هايى در بخش ماهيگيرى اجراء كرده است، و براى ماهيگيرانى كه قايق هايى آنان در طوفان هاى موسمى اين جزيزه آسيب ديده اند، تعداد 100 قايق موتر دار تهيه كرده است.
در بخش انرژى برنامه سعودى توسعه و بازسازى يمن با حمايت از بخش برق و انرژى ايستگاه برق در حديبو كه 3,75 ميگا آمپر توليد مى كند را اجراء كرده است.
و با در نظر گرفتن موقعيت استراتژيک اين جزيره برنامه سعود توسعه و بازسازى يمن، توسعه بندر اين جزيره و افزايش كابرى آن را مورد اجراء قرار داده است.
كشومان تلاش هاى خود براى كمک رسانى به برادرانمان در اين جزيره از طريق برنامه سعودى توسعه و بازسازى يمن بدونه كم و كاست انجام داده است، و در بخش جاده اى به بازسازى جاده هاى آسيب ديده در طوفان هاى موسمى پرداخته است، و تجهيزات لازم را براى اين كار در اختيار مقامات محلى قرار داده است، بطوريكه خدمات اين برنامه در بخش جاده اى در طوفان هاى "بافان"، "كيار"، "لبان"، "ماكونو" بسيار مؤثر بوده است.
// انتهاى پيام //
19:22 LOCAL TIME 16:22 GMT
0024