جلسه گفت و گوی وزیر امور خارجه کشورمان با گروه های پارلمانی بریتانیا در باره سعودی

سهشنبه 1441/6/3 برابر با 2020/01/28
  • Share on Google+

لندن - 03 جمادی الآخر 1441، برابر با 28 ژانویه 2020- واس
شاهزاده فیصل بن فرحان بن عبدالله وزیر امور خارجه کشورمان، امروز در کاخ ویست مینستر در لندن، با گروه پارلمانی بریتانیا متشکل از احزاب مختلف این کشور در باره عربسستان سعودی (APPG)، جلسه گفت و گو برگزار نمود.
در این جلسه که با حضور شاهزاده خالد بن بندر بن سلطان سفیر خادم حرمین شریفین در بریتانیا برگزار شد، روابط تاریخی بین عربستان سعودی و بریتانیا و زمینه های همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین شاهزاده فیصل بن فرحان، با گروه پارلمانی بریتانیا در مورد رویدادهای جدید منطقه ای و بین المللی بحث نموده و موضعگیری کشورمان در قبال این رویدادهای جاری را بیان کرد.
از موضوعات دیگری که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت چشم انداز 2030 عربستان سعودی و زمینه های پیشرفت و توسعه ای کشورمان شاهد آن است بود.
// انتهای پیام //
20:04 LOCAL TIME 17:04 GMT
0027