معاونت امور مسجد نبوى، پروژه تعمير تلويزيون ها و صفحه هاى الكترونيكى در داخل مسجد نبوى و بخش هاى مختلف آن را تكميل كرد

دوشنبه 1441/6/23 برابر با 2020/02/17
  • Share on Google+

مدينه منوره - 23 جمادى الاخر 1441هـ برابر با 17 فوريه 2020م - واس
معاونت امور مسجد نبوى با نمايندگى اداره تلويزيون ها و صفحه هاى الكترونيكى، پروژه تعمير، فعَّال كردن تلويزيون ها و صفحه هاى الكترونيكى، يكپارچه كردن و استاندارد سازى سيستم هاى کنترل آنها، در داخل مسجد نبوى و بخش هاى مختلف آن را تكميل كرد.
از سوى ديگر مهندس احمد بن محمد الحربى مدير اداره تلويزيون ها و صفحه هاى الكترونيكى بيان كرد كه اين پروژه در مرحله اول از پروژه تعمير و فعَّال سازى و وصل كردن كليه تلويزيون ها و صفحه هاى الكترونيكى در داخل مسجد نبوى و بخش هاى مختلف آن، به اتاق كنترل مركزى مى باشد، و اين اقدامات در راستاى تحول الكترونيكى در مديريت مسجد نبوى بر اساس چشم انداز 2030 كشورمان، و اجرايى اين برنامه هاى به هدف توسعه و پيشرفت در خدمات مسجد نبوى مى باشد، و اين اقدامات بر اساس دستورات دكتر عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيس امور مسجد الحرام و مسجد نبوى، و با پيگيرى دكتر محمد بن احمد الخضيرى معاون رئيس امور مسجد نبوى انجام گرفته است.
// انتهاي پيام//
18:58 LOCAL TIME 15:58 GMT
0032