حنان عشراوی جامعه بین المللی را به ایجاد تشکل جدید در مقابل قدرت های مخالف قوانین بین المللی و صلح جامع و عادلانه فراخواند

سهشنبه 1441/6/24 برابر با 2020/02/18
  • Share on Google+

الرياض - 24 جمادى الآخرة 1441 هـ برابر 18 فوريه 2020 م - واس
خانم حنان عشراوی عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین، جامعه بین المللی را به ایجاد تشکل جدید در برابر قدرت های مخالف قوانین بین المللی و صلح جامع و عادلانه فراخواند، این تشکّل باید مبتنی بر حقوق و عدالت بوده و با ارائه گزینه های بدیل در مقابل خطری قریب الوقوع که نظم جهانی و احتمالات صلح را تهدید می کند؛ بایستد و به اشغالگری های غیر مشروع رژیم صهیونیستی را پایان دهد.
خانم عشراوی گفت: سازمان تشکیلات آزادیبخش فلسطین به لحاظ تاریخی امتیازات دردناکی داده و به تصمیمات بین المللی و طرح صلح عربی پایبندی نموده است، و تقاضا از این سازمان برای تعامل با آنچه که مطرح است و یا ایجاد جایگزین برای آن؛ اجحاف و ظلم شمرده می شود، در چنین وضعیت مسئولیت بر دوش کشورهای جهان از جمله بریتانیا است تا به ایجاد تشکّل جدید در برابر مخالفان قوانین بین المللی و صلح؛ اقدام نمایند.
اين عضو سازمان تشکیلات آزادیبخش فلسطین به اقدامات عملی رژیم صهیونیستی در سرزمین های فلسطینی و به تداوم محاصره غزه و ادامه رویکرد نژادپرستانه و شهرک سازی های اشغالگرانه و سرقت زمین و امکانات فلسطینی ها به ویژه در قدس شغالی و منطقه غور؛ اشاره نمود.
وی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی منطقی به جز خشونت، سرقت و دورغگویی بلد نیست و‌ به صورت سیستماتیک و مداوم برای تحمیل" اسرائیل بزرگ" عمل می کند.
// انتهاى پیام //
10:45 LOCAL TIME 07:45 GMT
0002