ديدار سفير كشورمان در گابن با وزير امور خارجه اين كشور

سهشنبه 1441/6/24 برابر با 2020/02/18
  • Share on Google+

رياض - 24 جمادى الآخر 1441هـ برابر با 18 فوريه 2020م - واس
استاد عبدالرحمن بن سالم الدهاس سفير خادم حرمين شريفين در گابن امروز با آقاى نويل نيلسون وزير امور خارجه اين كشور ديدار كرد.
در اين ديدار روابط دوجانبه و روشها تقويت آنها در زمينه هاى مختلف و تعدادى از مسائل مشترك مورد برسى قرار گرفت.
//انتهاى پيام//
17:26 LOCAL TIME 14:26 GMT
0019