برگزاری كنفرانس "مؤسسه مالی بین المللی برای اجلاس سران گروه 20" در ریاض

یکشنبه 1441/6/29 برابر با 2020/02/23
  • Share on Google+

ریاض - 29 جمادی الآخر 1441هـ برابر با 23 فوریه 2020م - واس
كنفرانس "مؤسسه مالی بین المللی برای اجلاس سران گروه 20" دیروز به ریاست کشورمان، در حاشیۀ جلسه وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی کشورهای گروه بیست در ریاض، برگزار شد.
دکتر احمد بن عبدالکریم الخلیفی رئیس موسسه پولی عربستان سعودی "بانک مرکزی" در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت: اقتصاد جهانی در کنار تداوم چالش های ساختاری، در این اواخر به دلیل عدم آگاهی در تجارت جهانی و عوامل ژئوپلیتیکی و ناآرامی های اجتماعی كه برخی از نقاط جهان از جمله این منطقه؛ شاهد چالش های زیادی است.
وی افزود: کاهش روند رشد جهانی در سال 2019 قابل پیش بینی بود، زیرا رشد تولید ناخالص داخلی جهانی کمترین نتیجه خود را از زمان بحران مالی جهانی ثبت نموده است.
دکتر الخلیفی اظهار داشت: عربستان سعودی به عنوان یک اقتصاد آزاد مانند سایر کشورهای منطقه از تحولات جهانی متاثر می شود، و انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی سعودی در سال 2020 افزایش یابد.
رئیس موسسه پولی عربستان سعودی توضیح داد که سیاست های پولی، مالی و ساختاری در عربستان سعودی؛ همه به سمت گسترش تولید ناخالص داخلی بخش غیر نفتی در میان مدت سوق داده شده و هدف اصلی سیاست هايمان تشویق تنوع اقتصادی با توجه به شرایط پایدار مالی و پولی است.
وی تاکید کرد که عربستان سعودی قصد دارد در دوره ریاست خود بر گروه بیست، بیشتر به چگونگی تقویت نظارت بر خطرات جهانی و اینکه چگونه می توان بهترین همکاری سیاسی را برای رفع این خطرات از طریق گروه بیست کسب کرد، توجه کند.
// انتهای پیام //
12:39 LOCAL TIME 09:39 GMT
0006