اختتاميه كمپين داوطلبانه ى مبارزه با نابينايى و بيمارى هاى وابسته به آن در جمهورى گابن، توسط مركز امداد رسانى ملک سلمان

یکشنبه 1441/6/29 برابر با 2020/02/23
  • Share on Google+

گابن - 29 جمادى الآخر 1441هـ برابر با 23 فوريه 2020م - واس
مركز امداد رسانى ملک سلمان ديروز در شهر ليبرويل پايتخت جمهورى گابن كمپين داوطلبانه ى مبارزه با نابينايى و بيمارى هاى وابسته به آن را خاتمه داد.
تيم پزشکى داوطلبان مركز امداد رسانى ملک سلمان، در طى 6 روز به طور مداوم از زمان شروع اين كمپين، تعداد 3,910 مورد را معاينه كرده اند، كه در ميان آنان تعداد 417 عمل جراحى براى برداشتن آب مرواريد انجام داده اند، و تعداد 800 عينک طبى را نيز توزيع کرده اند، و داروهاى مختلف را براى مواردى که نياز به جراحى نداشته است، تجويز كرده اند.
کمپين مذكور، توسط اين مرکز با هدف معالجه افراد مبتلا به بيمارى هاى چشمى و ارائه مراقبت هاى پزشکى در تعدادى از کشورهاى نيازمند در سراسر جهان و بدون تبعيض، مطابق با توافقنامه هاى منعقد شده توسط اين مرکز با "بنياد جهانى چشم"، اجراء مى شود.
// انتهاي پيام //
15:40 LOCAL TIME 12:40 GMT
0012