نشست پروژه عربى توسعه ى سيستم ها و آمارهاى کشاورزى در خارطوم آغاز به كار كرد

دوشنبه 1441/6/30 برابر با 2020/02/24
  • Share on Google+

خارطوم - 30 جمادى الاخر 1441هـ برابر با 24 فوريه 2020م - واس
سازمان عربى توسعه ى كشاورزى امروز در خارطوم اولين نشست كميته ى دستورى پروژه عربى توسعه سيستم ها و آمارهاى كشاورزى و شيلات در كشورهاى عربى كه يک روز طول خواهد كشيد، با شركت 8 كشور عربى به علاوه كميته ى سازمان ملل متحد در امور غذا و كشاورزى "فاو"، و كميته ى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل در غرب آسيا "اسكوا"، و تعدادى از مراكز و انتستيتوى هاى متخصص در زمينه ى آمارى، از جمله: انستيتوى عربى آموزش و تحقيقات آمارى در اردن هاشمى، و انستيتوى آمارى آفريقايى در تونس، و مركز آمارى در كشورهاى خليج عربى در سلطنت عُمان، برگزار شد
پرفسور ابراهيم آدم الدخيرى مديركل سازمان عربى توسعه ى كشاورزى در سخنانى گفت: هدف اين پروژه تهيه ى و بهبود کيفيت داده هاى آمارى است تا اين کشورها بتوانند با ايجاد و توسعه ى سيستم هاى مؤثر براى جمع آورى و ساخت بانک هاى آمارى کشاورزى، و برنامه ريزى صحيح در تصميم گيرى هاى مناسب براى بخش کشاورزى و شيلات در کشورهاى عربى انجام دهند.
وى توضيح داد که اين پروژه با حمايت اهداکنندگان صندوق توسعه اقتصادى عرب، سازمان عربى توسعه کشاورزى، سازمان عربى سرمايه گذارى و توسعه کشاورزى و ساير افرادى که قول پشتيبانى داده اند ارائه مى شود.
آقاى الدخيرى تأكيد كرد كه اين سازمان براى تکميل زمينه هاى فنى و نهادينه كردن اين پروژه براى توسعه ى سيستم هاى آمارى کشاورزى و شيلات براى دستيابى به يک سيستم آمارى يکپارچه براى منطقه عربى در راستاى کمک به تصميم گيرى هاى صحيح در بخش کشاورزى در جهان عرب تلاش مى كند.
در اين نشست توصيه هاى رسمى و برنامه ى اجرايى اين پروژه براى بحث و تصويب آنها و آغاز به كار پروژه بررسى خواهند شد.
// انتهاى پيام //
19:01 LOCAL TIME 16:01 GMT
0027