نقش برنامه سعودی برای توسعه و بازسازی یمن در بهبود ارائه خدمات پزشکی به مردم یمن

سهشنبه 1441/7/1 برابر با 2020/02/25
  • Share on Google+

جوف - 01 رجب 1441 هـ، برابر با 25 فوریه 2020م - واس
پشتیبانی برنامه سعودی برای توسعه و بازسازی یمن از نهادهای مختلف بهداشتی درمانی در مناطق مختلف جمهوری یمن در بهبود سطح ارائه خدمات پزشکی به شهروندان یمنی تاثیر مهمی داشته است.
برنامه سعودی برای توسعه و بازسازی یمن، علاوه بر پشتیبانی گسترده از بیمارستان های عمومی یمن به حمایت از مراکز بهداشتی در نقاط مختلف این کشور پرداخته است.
اين برنامه، به خاطر حصول اطمینان از پایداری پروژه های خود در یمن و بهرمندی از آنها؛ استانداردها و معیارهای پزشکی بین المللی را تطبیق می کند.
پروژه های پزشکی "برنامه سعودی برای توسعه و بازسازی یمن"، برنامه عملیاتی و تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی، ساخت و توانبخشی بیمارستان ها و مراکز درمانی، تهیه آمبولانس های مجهز، و تهیه دارو و وسايل پزشکی را شامل می شود.
اين برنامه، در خلال یک سال در حدود 1000 دستگاه پزشکی را به بیمارستان ها و مراکز درمانی یمن اهدا نموده است. همچنین به تامین وسایل ضروری دیگر چون : واحدهای برودتی، واحدهای تهویه مطبوع، دفاتر و صندلی ها پرداخته است.
بهبود و توسعه خدمات پزشکی برای شهروندان یمنی، ارتقایی کارآیی خدمات بخش بهداشت در یمن، افزایش فرصت حصول خدمات درمانی برای شهروندان یمنی و تامين نیازهای بیمارستان ها و مراکز درمانی، از دیگر خدمات برنامه سعودی برای توسعه و بازسازی یمن است.
تعدادی از استان های یمن از جمله: عدن، حجه، الجوف، مأرب، مهره، سقطری و حضرموت از پروژه های پزشکی برنامه سعودی برای بازسازی و توسعه یمن مستفید شده اند.
// انتهای پیام //
10:59 LOCAL TIME 07:59 GMT
0003