ديدار وزير امور خارجه كشورمان با همتاى موريتانى

چهار شنبه 1441/7/2 برابر با 2020/02/26
  • Share on Google+

رياض - 02 رجب 1441هـ برابر با 26 فوريه 2020م - واس
شاهزده فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير امور خارجه كشورمان، امروز در دفتر خود در مقر وزارت در رياض با آقاى اسماعيل ولد الشيخ احمد وزير امور خارجه جمهورى موريتانى ديدار كرد.
در اين ديدار روابط ميان دو كشور و آخرين تحولات مهم مورد برسى قرار گرفت.
استاد احمد بن عبدالعزيز قطان وزير مشاور دولت در امور کشورهاى آفريقايى و دكتر هزاع بن زبن المطيرى سفير خادم حرمين شريفين در جمهورى موريتانى در اين ديدار حضور داشتند.
//انتهاى پيام//
19:31 LOCAL TIME 16:31 GMT
0034