امضای دو توافق نامه همکاری میان وزارت آموزش کشورمان و دبیرخانه گروه 20 در زمینه طرحهای فرهنگی داوطلبانه

پنج شنبه 1441/7/3 برابر با 2020/02/27
  • Share on Google+

ریاض - 03 رجب 1441 هـ، برابر با 27 فوریه 2020 م - واس
دکتر حمد بن محمد آل الشیخ، وزیر آموزش کشورمان و دکتر فهد تونسی، دبیر کل دبیرخانه سعودی گروه 20 امروز در مقر وزارت آموزش در ریاض دو توافق نامه همکاری در زمینه های فرهنگی و مدیریتی برای دانش آموزان و دانشجویان در سطح عربستان سعودی امضا کردند.
توافق نامه اول در زمینه تقویت مفهوم شهروندی جهانی و بزرگداشت و اهتمام به عزت ملی در میان دانش آموزان و دانشجویان امضا شده است.
توافق نامه دوم نیز در زمینه فعال سازی و استفاده از تواناییهای فرزندان این مرز و بوم و افزایش احساس مسئولیت در آنان نسبت به جامعه با مشارکت داوطلبانه 1000 نفر از جوانان در برگزاری کارگاهها، فعالیتهای و همایشهای بین المللی تابع گروه 20 امضا شده است.
این برنامه ها در دوره ریاست عربستان سعودی بر گروه 20 اجرا شده، بیش از 30 هزار مدرسه و دانشگاه در کشور را در بر می گیرد، و بیش از 6 میلیون شرکت کننده در داخل و خارج کشور و 500 هزار معلم در آن مشارکت خواهند داشت.
// انتهای پیام //
15:26 LOCAL TIME 12:26 GMT
0014