اتحادیه بین المللی مخابرات: عربستان سعودی یکی از اولین کشورهای جهان در زمینه تامین پهن باند برای خدمات فیبر نوری است

پنج شنبه 1441/7/3 برابر با 2020/02/27
  • Share on Google+

ریاض - 3 رجب 1441 هـ، برابر با 27 فوریه 2020 م - واس
اتحادیه بین المللی مخابرات در گزارش اخیر خود در مورد مخابرات و ارتباطات در سطح جهان پادشاهی عربستان سعودی را به عنوان یکی از اولین کشورهایی که امکان استفاده از پهن باند در خدمات فیبر نوری را فراهم کرده اند طبقه بندی کرده است.
این بخش از گزارش در مورد توافق نامه ای است که تحت نظر سازمان مخابرات و فنآوری داده سعودی میان همه شرکتهای مخابراتی و آی تی در کشور اجرا شده است.
در گزارش گفته شده که عربستان سعودی یکی از اولین کشورهای جهان است که با انعقاد توافقی فراگیر تمامی شرکتهای فعال در زمینه زیرساخت شبکه فیبر نوری و شرکتهای ارائه دهنده خدمات به کاربران به همگان امکان می دهد از خدمات شرکت دلخواه خود بدون توجه به مالک اصلی زیرساختهای فنآوری استفاده کنند.
در این گزارش از عملکرد سازمان در زمینه بحثهای فنی و قانونی و تجاری لازم برای موفقیت این توافق فراگیر و امضای بیش از 10 توافق دوجانبه میان مالکان زیرساخت و شرکتهای ارائه دهنده خدمات تمجید و تشکر شده است.
// انتهای پیام //
16:02 LOCAL TIME 13:02 GMT
0018