ديدار سفير خادم حرمين شريفين در ويتنام، با وزير گردشگرى، وزرش و فرهنگ ويتنام

پنج شنبه 1441/7/3 برابر با 2020/02/27
  • Share on Google+

هانوى - 03 رجب 1441هـ برابر با 27 فوريه 2020م - واس
استاد سعود بن فهد السويلم سفير خادم حرمين شريفين در ويتنام، با آقاى "نگوين نگوک تين" وزير گردشگرى، وزرش و فرهنگ ويتنام ديدار كرد.
در طى اين ديدار ضمن رد و بدل كردن سخنان دوستانه، روابط دوجانبه و تقويت آنها، بخصوص امور مربوط به حمايت و تشويق گردشگرى ميان هر دو كشور، به علاوه امور ورزشى و فرهنگى را مورد بحث و بررسى قرار دادند.
// انتهاى پيام //
18:16 LOCAL TIME 15:16 GMT
0025