رئیس امور حرمین: تلاشهای نیروهای انتظامی برای حفظ سلامت شهروندان و مقیمان باعث افتخار ملت سعودی است

پنج شنبه 1441/8/2 برابر با 2020/03/26
  • Share on Google+

مکه مکرمه - 2 شعبان 1441 هـ ، برابر با 26 مارس 2020 م -واس
رئیس کل امور حرمین شریفین زحمات نیروهای انتظامی برای حفظ سلامتی شهروندان و مقیمان در اوقات ممنوعیت عبور و مرور را باعث افتخار هر شهروند سعودی دانست.
شیخ دکتر عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس در سخنان خود خواستار همکاری همه مردم با نیروهای انتظامی شد و اظهار داشت: این قهرمانان به خاطر سلامت ما بیدار می مانند و زحمت می کشند، و وظیفه ما این است که با رعایت قوانین و تدابیر پیشگیرانه وضع شده توسط حکومت از آنان پشتیبانی کنیم، و با ماندن در خانه و برای آنان و دولتمان به خاطر تمام زحماتی که می کشند دعا کنیم. شرایط را درک می کنیم و باور داریم چیزی نخواهد گذشت که به مساجد و محلهای کارمان بازگشته برای ساختن کشور در کنار یکدیگر به فعالیت خواهیم پرداخت. از قهرمانانمان در نیروهای انتظامی و نهادهای بهداشتی و درمان تشکر کرده، و همه باید مسئولیت خود را درک کرده به آن عمل کنیم.
// انتهای پیام //
15:31 LOCAL TIME 12:31 GMT
0012