رياست امور مسجد الحرام پيام هاى ارشادى را به 10 زبان ترجمه مى كند

پنج شنبه 1441/8/2 برابر با 2020/03/26
  • Share on Google+

مكه مكرمه - 02 شعبان 1441 هـ برابر با 26 مارس 2020 م - واس
معاونت امور ترجمه و تكنولوژى در رياست امور مسجد الحرام و مسجد نبوى، هر آنچه كه در رسانه هاى دسته جمعى وابسته به رياست حرمين شريفين از ارشادات بهداشتى و پيشگيرانه منتشر مى شود را با 10 زبان زنده دنيا ترجمه مى كند.
مهندس وسام مقادى مدير اداره عمومى زبان ها و ترجمه اظهار داشت كه اقدامات اين اداره در راستاى مسئوليت اجتماعى براى فشرده كردن اجراءات پيشگيرانه انجام مى شود.
// انتهاى پيام //
15:33 LOCAL TIME 12:33 GMT
0014