به كار گيرى اجراءات پيشگيرانه در مجمع چاپ مصحف شريف براى جلوگيرى از انتشار ويروس كرونا

پنج شنبه 1441/8/9 برابر با 2020/04/02
  • Share on Google+

مدينه منوره - 09 شعبان 1441 هـ برابر با 02 آوريل 2020 م - واس
دبيرخانه ى عمومى مجمع چاپ مصحف شريف در مدينه منوره اجراءات پيشگيرانه اى براى حفاظت از سلامت كارمندان خود در برابر ويروس كرونا انجام داده است.
اين اجراءات شامل: ضد عفونى كردن و نظافت كردن همه بخش هاى و واحد ها، دستگاه ها، و كليه ى وسايل موجود در اين مجمع به طور روزانه است، و اين بنا بر دستورات دكتر عبداللطيف آل الشيخ وزير شؤون اسلامى انجام مى شود، و اين اجراءات ضمن تدابير پيشگيرانه اين وزارت در كليه تأسيسات وابسته به آن مى باشد.
// انتهاى بيام //
17:48 LOCAL TIME 14:48 GMT
0016