عربستان سعوی خواستار برگزاری نشست فوری کشورهای عضو (اوپک پلاس) و گروهی از کشورهای دیگر شد

پنج شنبه 1441/8/9 برابر با 2020/04/02
  • Share on Google+

ریاض - 09 شعبان 1441هـ برابر با 02 آوريل 2020م - واس
عربستان سعودی می خواهد به تلاش هایی اشاره کند که در دوره گذشته برای دستیابی به توافق در گروه کشورهای (اوپک پلاس) جهت بازگرداندن تعادل در بازار نفت صورت گرفت، و سعودی برای این منظور به جلب حمایت 22 کشور از کشورهای گروه (اوپک پلاس) پرداخت، اما به دلیل عدم حصول اجماع؛ دستیابی به توافق ناممکن شد.
عربستان سعودی به منظور تلاش برای دستیابی به توافقی که تعادل مورد نظر را در بازارهای نفت بازگرداند؛ کشورهای گروه (اوپک پلاس) و گروهی از کشورهای دیگر را به برگزاری نشست فوری، فرا می خواند.
این فراخوان، در چارچوب تلاش های دائمی عربستان سعودی برای حمایت اقتصاد جهانی در شرایط استثنایی و به تقدیر از درخواست رئیس جمهوری آمریکا و درخواست دوستان آمریکا، انجام می گیرد.
// انتهای پیام //
18:55 LOCAL TIME 15:55 GMT
0019