هماهنگی بین اتحادیه عرب و سازمان ملل برای فعّال کردن کمیته ى بین المللی پیگیری در امور لیبی

پنج شنبه 1441/8/9 برابر با 2020/04/02
  • Share on Google+

قاهره - 09 شعبان 1441 هـ برابر با 02 آوريل 2020 م - واس
اتحادیه کشورهای عربی در راستاى روابط و همکاری هاى موجود بین اين اتحاديه و سازمان ملل برای حمایت از تلاش های صلح در لیبی، مشاوره هایی با مقامات مأمور سازمان ملل براى پشتیبانی در لیبی برقرار کرد، و براى آماده سازی و فعّال کردن فعالیت هاى کمیته بین المللی پیگیری در امور لیبی که از روند نشست "برلین" نشأت گرفته است، اولین جلسات خود را امروز پنجشنبه برگزار می کند.
اتحادیه عرب روز گذشته در بیانیه ای اظهار داشت كه آقاى حسام زكى دستیار دبیر كل اتحادیه عرب، در طى ديدار مجازى با آقاى استفانی ویلیامز نايب رئیس كميته ى مأموریت پشتیبانی بین المللی در لیبی، برگزار كرده است كه در طی آن طرفين درباره ترتیبات كلی برای برگزاری نشست آتی كمیته بین المللی پیروی و اهمیت بيانيه اى توسط اين كمیته برای پایان دادن به عملیات نظامی بین نیروهای دولت توافق ملی و نیروهای ارتش ملی لیبی، و پایبندی به آتش بس بشردوستانه به وجود آيد، و اين توافق به تلاش های ملی در لیبی اجازه می دهد تا روی خطرات شیوع ویروس کرونا در کشور متمرکز شوند.
در این بیانیه تصریح شده است که دو طرف همچنین در مورد تحولات کلی در صحنه ى لیبی و لزوم به حداکثر رساندن تلاش های بین المللی با هدف دستیابی به آتش بس دائمی بین طرفین درگیری و ترغیب طرفین لیبی به ادامه تلاش هاى خود در سه محور: امنیتی، سیاسی و اقتصادی با حمایت سازمان ملل را بررسى كنند، انتظار می رود کمیته بین المللی نظارت از این روند حمایت کند و نتایج "نشست برلین" را فعّال کند.
// انتهاى پيام //
19:21 LOCAL TIME 16:21 GMT
0021