کشته و مجروح شدن 22 نفر از شبه نظامیان حوثی در شهر تعز

سهشنبه 1441/8/14 برابر با 2020/04/07
  • Share on Google+

تعز - 14 شعبان 1441 هـ برابر با 7 آوریل 2020 م - واس
حداقل 7 نفر از نیروهای شبه نظامی حوثی تابع ایران در درگیری با ارتش یمن در شهر تعز کشته و 15 نفر دیگر مجروح شدند.
به گزارش خبرگزاری رسمی یمن به نقل از یک منبع نظامی این درگیریها در اطراف کوه هان و جبهه صیاحی و تپه های موکنه و خلوه متمرکز بود.
به گفته وی پس از حمله حوثیها به این مناطق ارتش یمن در درگیریهای شدیدی که به مدت چند ساعت ادامه داشت موفق به عقب راندن حوثیها شد.
در جریان این حمله کودتاچیان حوثی مناطق مسکونی نزدیک به محل درگیری از جمله بیرباشا و فرودگاه قدیمی تعز را بمباران کردند.
// انتهای پیام //
18:44 LOCAL TIME 15:44 GMT
0022