مقامات رژيم اشغالگر صهيونيستى بازداشت استاندار قدس را تمديد كرده اند

سهشنبه 1441/8/14 برابر با 2020/04/07
  • Share on Google+

قدس اشغالى - 13 شعبان 1441 هـ برابر با 06 آوريل 2020 م - واس
مقامات رژيم اشغالگر صهيونيستى امروز بازداشت آقاى عدنان غيث استاندار قدس را تمديد كرده اند، و اين در حاليست كه تصميم قبلى براى آزادى وى صادر شده بود، اما اعتراض امروز اطلاعات اين رژيم مانع آزادى وى گرديد.
شايان ذكر است كه استاندار قدس ديروز در منزلش بازداشت شده، و بازداشت وى تا امروز تمديد شده بود، و دستور آزادى وى صادر گرديده بود، اما اعتراض اطلاعات رژيم اشغالكر صهيونيستى مانع آزادى وى گرديد، و بازداشت وى تمديد شده است.
// انتهاى پيام //
19:20 LOCAL TIME 16:20 GMT
0023