شعبه ى وزارت تجارت در شهر "عسير" 2600 گشت را انجام داده، و از ارائه كليه ى خدمات تأسيسات تجارى و استهلاكى بازديد كرده است

سهشنبه 1441/8/14 برابر با 2020/04/07
  • Share on Google+

ابها - 14 شعبان 1441 هـ برابر با 07 آوريل 2020 م - واس
تيم نظارتى در شعبه ى وزارت تجارت در منطقه ى "عسير" در طى روزهاى 27 مارس تا 3 آوريل از ارائه خدمات تأسيسات تجارى و استهلاكى، و التزام آنها به سيستم هاى حمايت از مصرف كننده بازديد به عمل آورده است.
اين گشت هاى "وزارت تجارت" در منطقه ى "عسير" كه بالغ بر 2600 گشت بوده، هدف از آنها توسعه ى نظارت بر انبار كالاها و توليدات مواد غذايى و مواد استهلاكى بوده است، و شامل: "بقاله ها، سوپر ماركت ها، قصابى ها، سبزى و ميوه فروشى ها، ماهى فروشى ها، نانوايى ها، و پمپ بنزين ها بوده"، و تعداد 98 مورد تخلفات اين مكان ها را ثبت كرده كه 82 مورد از آنها در رابطه با گرانى كالاها بوده، و فوراً به اين متخلفان جريمه ها نقدى داده شده است.
اين وزارتخانه تأكيد كرده كه كار در اين تأسيسات به شكل طبيعى در حال انجام شدن است، بطوريكه تمام كالاها و مواد استهلاكى در انبارها متوفر مى باشد.
وزارتخانه ى تجارت همه هموطنان و مقيمان را تشويق مى كند كه با استخدام سايت الكترونيكى ثبت شده در كميته ى ارتباطات و تكنولوژى معلومات، كليه ى نيازهاى مواد غذايى و استهلاكى روزمره خود را سفارش دهند، و از منازل خود خارج نشوند مگر براى ضرورت، و اين بنا بر دستورات مقامات كشورمان جهت سلامت و حفاظت از آنان مى باشد.
وزارتخانه تجارت در طول 24 ساعت از طريق سايت "بلاغ تجارى" با "لينک" https://mci.gov.sa/C-app " يا با شماره نلفن "1900" يا از طريق سايت رسمى وزارت تجارت آماده دريافت شكايت ها مردمى مى باشد.
// انتهاى پيام //
19:49 LOCAL TIME 16:49 GMT
0024