سازمان آزادى بخش فلسطين اعلام كرد: ورودى هاى اردوگاه آوارگان فلسطينى در لبنان را بسته است

سهشنبه 1441/8/14 برابر با 2020/04/07
  • Share on Google+

بيروت - 14 شعبان 1441 هـ برابر با 7 آوريل 2020 م - واس
مقامات سازمان آزادى بخش فلسطين در بيروت ورودى هاى اردوگاه آوارگان فلسطينى در لبنان را بسته است، و ورود به اين اردوگاه را ممنوع كرده، مگر از طريق يک ورودى كه مجهز به تيم پزشكى و اجراءات پيشگيرانه براى جلوگيرى از ويروس كرونا مى باشد.
مقامات فلسطينى امروز در بيانيه اى تأكيد كردند كه ورودى هاى اردوگاها را بسته است، و فقط يک ورودى كه مجهز به تيم پزشكى و اجراءات پيشگيرانه براى جلوگيرى از انتشار ويروس كرونا باز گذاشته است، و در آن كليه افراد را معاينه خواهند كرد.
از سوى ديگر جمعيت هلال احمر فلسطينى در بيانيه ى امروز خود اظهار داشت: بيمارستان "الهمشرى" تابع اين جمعيت در شهر "صيدا" لبنان، آماده گى كامل را براى اجرايى آزمايشات ويروس كرونا دارد.
اين جمعيت افزود: كسانى كه نتيجه آزمايش آنها مثبت مى باشد به بيمارستان "رفيق الحريرى" در بيروت به وسيله ى آمبولانس تابع صليب سرخ لبنانى منتقل خواهند شد.
// انتهاى پيام //
22:04 LOCAL TIME 19:04 GMT
0027