دوربين خبرگزارى "واس" متوفر بودن انواع توليدات گوشتى و تخم مرغ را در منطقه ى "الجوف" به تصور كشيده است

چهار شنبه 1441/8/15 برابر با 2020/04/08
  • Share on Google+

سكاكا - 14 شعبان 1441 هـ برابر با 07 آوريل 2020 م - واس
بازارها و فروشگاه هاى موارد غذايى در منطقه ى جوف هر آنچه كه هموطنان و مقيمان احتياج دارند، بر اساس دستورات و اجراءات پيشگيرانه براى مقابله با ويروس جديد كروناى "كويد - 19" را فراهم آورده است.
دوربين خبرگزارى "واس" در منطقه ى "الجوف" در طى بازديد خود از فروشگاه ها جهت بررسى متوفر بودن انواع گوشت و تخم مرغ اطمينان حاصل كرده است، و در طى اين بازديد با ثبت متوفر بودن كليه ى اين توليدات از طريق شركت ها وارداتى و توليدات داخلى، كه در روزهاى اخير براى خريد اين كالاها خريدار بيشتر داشته است، اما "الحمد لله" اين بازارها كليه ى اين كالاها را فراهم آورده اند، و وزارت تجارت براى كنترل قيمت ها و گران نكردن آنها و همچنين اطمينان از بهداشتى بودن اين توليدات از طريق شهردارى اين منطقه مرتباً از اين بازارها بازديد به عمل مى آورد.
// انتهاى پيام //
15:27 LOCAL TIME 12:27 GMT
0011