رياست امور حرمين ابتكارعمل "شما مهمان مايد" را براى تقدير از تلاش هاى نيروهاى امنيتى در ميدان راه اندازى كرد

چهار شنبه 1441/8/15 برابر با 2020/04/08
  • Share on Google+

مكه مكرمه - 15 شعبان 1441 هـ برابر با 08 آوريل 2020 م - واس
اداره كل هماهنگ كننده اعمال داوطلبانه در رياست عمومى امور مسجد الحرام و مسجد نبوى ابتكارعمل "شما مهمان مايد" را به هدف تقدير از تلاش هاى نيروهاى امنيتى در ميدان را با مشاركت دكتر ناصر الزهرانى معاون رئيس عمومى امور علمى و فكرى، راه اندازى كرده است.
استاد خالد بن فهد الشلوى مدير اداره عمومى هماهنگ كننده اعمال داوطلبانه اظهار داشت كه اين ابتكارعمل به هدف تقديم نوشيدنى ها، آب ميوه ها، و آب سرد، به خاطر تقدير از تلاش هاى نيروهاى امنيتى در ميدان مى باشد، وى خاطرنشان كرد: اين ابتكارعمل طبق دستورات دكتر عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيس عمومى امور حرمين شريفين براى همبستگى با نيروهاى امنيتى فعّال در ميدان انجام وظيفه ى خود بوده است.
شايان ذكر است كه اين ابتكارعمل با مشاركت تعدادى از كاركنان رياست امور حرمين شرفين بوده است، و ان شاء الله تا روزهاى آينده ادامه خواهد داشت.
// انتهاى پيام //
16:57 LOCAL TIME 13:57 GMT
0014