پایبندی شهروندان و مقیمان با تغیر ساعات منع تردد در منطقه «جوف»

چهار شنبه 1441/8/15 برابر با 2020/04/08
  • Share on Google+

سکاکا - 15 شعبان 1441 هـ، برابر با 8 آوریل 2020 م - واس
در پی تغییر ساعات مقررات منع تردد در منطقه «جوف»، در چارچوب برنامه های پیشگیرانۀ اضافی برای مقابله علیه شیوع کرونا، نیروهای امنیتی جهت تطبیق تغییرات جدید؛ در نقاط مختلف این منطقه مستقر شدند.
دوربین "واس" در شماری از بزرگراه ها، خیابان ها و میدان های اصلی شهر «سکاکا»، جریان مسئولیت پذیری و همکاری و پایبندی شهروندان و مقیمان به مقررات جدید تردد در این شهر را اطلاع رسانی کرد.
شايان ذکر است که با اجرای مقررات جدید منع تردد، کارکنان سرویس تحویل سفارشهای آنلاین به صورت فعال، مایحتاج شهروندان و مقیمان را به درب خانه های آنان می رسانند.
// انتهای پیام //
18:39 LOCAL TIME 15:39 GMT
0018