اداى نماز عشاء و تراويح وختم قرآن كريم در مسجد الحرام

جمعه 1441/9/29 برابر با 2020/05/22
  • Share on Google+

مكه مكرمه - 29 رمضان 1441 هـ برابر با 22 مه 2020 م - واس
نمازگزاران ديشب در مسجد الحرام شاهد اداى نماز عشاء، تراويح، تهجد، و ختم قرآن در اين شب مبارک دهه ى آخر رمضان بودند، و از الله متعال خواستار قبولى روزه و نمازهايشان شدند، و آنان را از آتش جهنم دور كند و اين وبا را از مسلمانان جهان دور كند.
دكتر عبد الرحمن السديس امامت نمازگزاران را بر عهده داشت، و در اين شب مبارک براى مسلمانان خواستار رحمت، مغفرت، دورى از آتش جهنم، و حفظ امنيت و ثبات كشورمان و مقامات آن و كشورهاى مسلمانان شد، و اين وبا را از ملت اسلامى دور كند بسا كه الله متعال قادر و توانا است.
رئيس امور مسجد الحرام و مسجد نبوى بر موضوع فاصله گذارى اجتماعى در بين نمازگزاران در هنگام ادايى نماز، و عمل به اجراءات پيشگيرانه تأكيد كرد.
// انتهاى پيام //
13:47 LOCAL TIME 10:47 GMT
0003