وزارت شئون اسلامى برنامه خادم حرمين شريفين براى افطارى دادن به روزه داران در 6 كشور آفريقايى را با بهرمند شدن بيش 250,000 نفر روزه دار به پايان رساند

جمعه 1441/9/29 برابر با 2020/05/22
  • Share on Google+

رياض - 29 رمضان 1441 هـ برابر با 22 مه 2020 م - واس
وزارت شئون اسلامى، دعوت و ارشاد به نمايندگى دفترهاى وابسته ى دينى در سفارت هاى خادم حرمين شريفين در 6 كشور در قاره آفريقا، تعداد 24,300 سبد غذايى رمضانى را در ضمن برنامه خادم حرمين شريفين براى افطارى دادن به روزه داران در طى ماه مبارک رمضان امسال 1441هـ قمرى، طبق اجراءات پيشگيرانه عدم شيوع ويروس كرونا (كويد - 19) توزيع كرده است.
اجراى اين برنامه در استان ها، شهرها، و روستاهاى اين كشورها با همكارى انجمن هاى خيريه و انجمن هاى اسلامى بوده است، و از اين برنامه تعداد 226 نفر روزه دار بهرمند شده اند.
اين بيانيه ى از سوى وزارت شئون اسلامى كه وابسته هاى دينى و فرهنگسراهاى اسلامى تابع اين وزارتخانه در كشورهاى: " اوگاندا - چاد - جیبوتی - کنیا - آفریقای جنوبی - کامرون" كه برنامه ى خادم حرمين شريفين براى افطارى دادن به روزه داران در طول ماه مبارک رمضان و توزيع سبدهاى غذايى را اجراء كرده اند، صادر شده است.
اما تعداد سبدهاى غذايى توزيع شده در جمهورى چاد(7000) سبد غذايى بوده است كه از آنها تعداد 65 هزار نفر بهرمند شده اند، و در جمهورى اوگاندا تعداد (4000) سبد غذايى توزيع شده كه از آنها تعداد 40 هزار نفر بهرمند شده اند، و در جمهورى جيبوتى تعداد (1400) سبد غذايى توزيع شده كه از آنها تعداد 15 هزار نفر بهرمند شده اند.
و همچنين تعداد (7000) سبد غذايى در جنوب آفريقا توزيع شده كه تعداد 60 هزار نفر روزه دار از آنها بهرمند شده اند، و در كامرون مركز خادم حرمين شريفين تعداد (3700) سبد غذايى را توزيع كرده كه از آنها تعداد 40 هزار روزه دار بهرمند شده اند، و وابسته دينى سفارت كشورمان در كنيا با توزيع (1200) سبد غذايى تعداد 6 هزار روزه دار را بهرمند ساخته اند.
// انتهاى پيام //
20:59 LOCAL TIME 17:59 GMT
0008