مركز امداد رسانى ملک سلمان دومين مرحله از كمک هاى كشورمان به وزارت بهداشت فلسطين براى مقابله با ويروس كرونا را تحويل داد

جمعه 1441/9/29 برابر با 2020/05/22
  • Share on Google+

عمان - 29 رمضان 1441 هـ برابر با 22 مه 2020 م - واس
مركز امداد رسانى ملک سلمان دومين مرحله از كمک هاى بشردوستانه كشورمان به وزارت بهداشت فلسطين براى مقابله با ويروس جديد كرونا (كويد - 19) را تحويل اين وزارتخانه داد.
مرحله دوم از اين كمک ها شامل: دستگاه های تنفسی، تختخواب های پزشکی براى بخش مراقبت های ویژه، ميزهاى كارى و دستگاه های کنترل بیماران مى باشد که قرارداد خريد آنها توسط اين مرکز از اروپا به اتمام رسيده است، و انتظار مى رود طی دو روز آینده وارد فلسطین شوند.
خانم دكتر مى الكليه وزير بهداشت فلسطين در مصاحبه اى با خبرنگاران از خادم حرمين شريفين ملک سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و شاهزاده محمد بن سلمان معاون رئيس شوراى وزيران و وزير دفاع - حفظهما الله - بخاطر اين كمک هاى سخاوتمندانه كه شامل دستگاه هاى پزشكى و لوازم بهداشتى براى مقابله با شيوع ويروس جديد كرونا در كشور فلسطين است، تشكر و قدردانى كرد.
وى اظهار داشت: ارائه اين كمک ها از سوى مملكت انسانى كه شاهد بخشش و حمايت هاى سخاوتمندانه از فعاليت هاى خيريه در سراسر جهان است، جاى تعجب ندارد، و خاطر نشان كرد: اين كمک ها كه مخصوص معالجه ويروس كرونا هستند، در مجهز كردن بيمارستان ها و مراكز بهداشتى در فلسطين سهم بسزايى خواهند داشت، بخصوص در مناطقى كه كمبود شديد و نياز فراوان به حمايت هاى بهداشتى دارند.
ارائه اين كمک ها بر اساس دستورات خادم حرمين شريفين ملک سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و شاهزاده وليعهد - حفظهما الله - براى همبستگى با كشورهاى دوست و برادر آسيب ديده در اين بحران كرونا است.
// انتهاى پيام //
21:02 LOCAL TIME 18:02 GMT
0009