ادامه توزيع سبدهاى غذايى رمضانى ميان خانواده هاى نيازمند اردنى و فلسطينى و سورى در اردن توسط مركز امداد رسانى ملک سلمان

جمعه 1441/9/29 برابر با 2020/05/22
  • Share on Google+

عمّان - 29 رمضان 1441 هـ برابر با 22 مه 2020 م - واس
مركز امداد رسانى ملک سلمان ديروز توزيع 400 سبدغذايى رمضانى را در ميان خانواده هاى نيازمند اردنى، فلسطينى و سورى با هماهنگى كميته ى خيريه اردنى را ادامه مى دهد.
اين كمک ها در راستاى ابتكارعمل هاى كشورمان به نمايندگى مركز امداد رسانى ملک سلمان براى همبستگى با برادرانمان در طى بحران شيوع ويروس كرونا مى باشد.
// انتهاى پيام //
22:18 LOCAL TIME 19:18 GMT
0011