اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بهداشتی همزمان با بازگشایی بازارها و فروشگاههای مدینه منوره

پنج شنبه 1441/10/5 برابر با 2020/05/28
  • Share on Google+

مدینه منوره - 5 شوال 1441هـ برابر با 28 مه 2020م – واس
بازارها و فروشگاههای عمده و خرده فروشی مدینه منوره امروز در میان تدابیر پیشگیرانه و احتیاطی کار خود را از سر گرفتند.
خبرگزاری عربستان سعودی (واس) به تهیه گزارشی تصویری از بازگشت فعالیت تجاری به مدینه منوره و اهتمام فروشگاهها به تدابیر و قوانین بهداشتی مربوط به ویروس کورونا پرداخته است.
از جمله این تدابیر برای فروشگاهها که از ساعت 6 صبح تا 3 بعد از ظهر باز خواهند بود ضد عفونی و شستشوی مرتب فروشگاه، تامین وسایل بهداشت شخصی مانند ماسک، دستکش و ژلهای ضدعفونی برای مشتریان، معاینه هر مشتری قبل از ورود به فروشگاه و ضدعفونی سبدهای خرید و قفسه ها و کف فروشگاهها، و استفاده از ماسک و دستکش توسط کارکنان فروشگاههاست.
تیمهای بازرسی وزارت تجارت نیز با پایان قرنطینه کامل و از سر گیری فعالیت فروشگاهها به بررسی و ارزشیابی فعالیت این فروشگاهها و اطمینان از عدم فعالیت اصنافی که رعایت فاصله اجتماعی در آنها ممکن نیست (مانند آرایشگاهها) پرداخته اند.
// انتهای پیام //
14:45 LOCAL TIME 11:45 GMT
0007