شعبه ى وزارت شئون اسلامى در جازان ابتكارعمل نظافت بيش از 100 مسجد در "قوت جازان" و در نوار مرزى را راه اندازى كرده است

یکشنبه 1441/10/8 برابر با 2020/05/31
  • Share on Google+

جازان - 08 شوال 1441 هـ برابر با 31 مه 2020 م - واس
شعبه ى وزارت شئون اسلامى، دعوت و ارشاد در منطقه ى جازان ابتكارعمل نظافت و ضدعفونى كردن بيش از 100 مسجد در نوار مرزى را راه اندازى كرده است، بطوريكه اداره پروژه هاى و نگهدارى در اين شعبه نظافت و ضدعفونى كردن بيش از 100 مسجد در داخل "قوت جازان" در نوار مرز جنوبى را با هماهنگى مستقيم امور دينى در "قوت جازان" آغاز كرده اند.
اين ابتكارعمل شامل: برداشتن مصاحف، نظافت مساجد و ضدعفونى كردن آنها، و فرآهم آوردن مواد ضدعفونى كردن دست ها، و توضيح دادن عمل اجراءات پيشگيرانه بازكردن مساجد، و گذاشتن برچسب ها بر روى سطوح براى رعايت كردن فاصله گذارى بوده است.
استاد اسامه زيد المدخلى مدير شعبه ى وزارت شئون اسلامى جازان تأكيد كرد كه اجراى اين ابتكارعمل بنا بر دستورات دكتر عبداللطيف آل الشيخ وزير شئون اسلامى بوده است، و ايشان دائماً به بذل كليه ى امكانات و تلاش ها براى سربازان مدافع مرزهاى ميهن و اداى نمازهايشان در مساجد و نمازخانه ها بر اساس دستورالعمل هاى پيشگيرانه از سوى وزارت و با همكارى ارگان هاى ذيربط براى ضمانت سلامتى آنان از شيوع ويروس كرونا، تأكيد نموده اند.
استاد المدخلى اشاره كرد كه اين ابتكارعمل شامل بيش از 100 مسجد در نوار مرزى مى باشد بطوريكه كليه اين مساجد به وسايل مورد نياز بهداشتى و برچسپ هاى ارشادى براى رعايت كردن فاصله ى گذارى، و برداشتن مصاحف در اين مساجد مجهز شده اند، وى خاطر نشان كرد: شعبه ى وزارت در اين منطقه ضدعفونى كردن مساجد و نظافت آنها را با رعايت نكات ايمنى ادامه خواهد داد، و اين شعبه با رعايت كردن كليه معيارهاى بهداشتى براى سلامتى و اطمينان نمازگزاران در راستاى اهداف مقامات كشورمان تلاش مى كند.
// انتهاى پيام //
16:50 LOCAL TIME 13:50 GMT
0018