هواپيماهاى جنگى رژيم اشغالگر صهيونيستى حمله هاى وهمى در جنوب لبنان را انجام داده است

یکشنبه 1441/10/8 برابر با 2020/05/31
  • Share on Google+

بيروت - 8 شوال 1441 هـ برابر با 31 مه 2020 م - واس
هواپيماهاى جنگى رژيم اشغالگر صهيونيستى با انجام حمله هاى وهمى در جنوب لبنان حاكميت اراضى و قطعنامه ى 1701 شوراى امنيت را نقض كرده است.
بر اساس گزارش خبرگزارى رسمى لبنان هواپيماهاى جنگى رژيم اشغالگر صهيونيستى با پرواز پايين بر فراز منطقه ى "النبطيه" و "التفاح" حمله هاى وهمى را انجام داده است، و همچنين در اين گزارش آمده است كه جنگنده هاى ديگرى بر فراز منطقه ى "الزهرانى" با پرواز متوسط در شمال اين منطقه به سمت بيروت، آمد و رفت كرده اند.
// انتهاى پيام //
17:21 LOCAL TIME 14:21 GMT
0020