پروژه بشردوستانه "مسام" وابسته به مركز امداد رسانى ملک سلمان تعداد 316 مين را در طى هفته چهارم از ماه مه خنثى كرده است

یکشنبه 1441/10/8 برابر با 2020/05/31
  • Share on Google+

رياض - 08 شوال 1441 هـ برابر با 31 مه 2020 م - واس
پروژه بشردوستانه خنثى كردن مين ها "مسام" كه وابسته به مركز امداد رسانى ملک سلمان است در طى هفته چهارم ماه مه جارى 2020م، موفق به خنثى كردن 316 مين شده است، از جمله: 56 مين ضد تانک، 257 ماده قابل انفجار، 3 بمب بوده است.
تعداد اجمالى اين مين هاى خنثى شده از ابتداى اين پروژه تا كنون به 167,303 مين رسيده است كه توسط شورشيان تروريست حوثى در زمين ها، مدارس، و منازل مردم يمن كاشته شده بودند، و با پنهان كردن آنها به روش هاى مختلف و انواع و اشكال متفاوت، جان تعداد زيادى از كودكان، زنان، و كهن سالان را گرفته است و تعداد زيادى هم از آنان دچار قطع عضو كرده است.
// انتهاى پيام //
17:26 LOCAL TIME 14:26 GMT
0021